Het Platform PPCG is opgegaan in een nieuwe organisatie:
het Platform Integrale Gezondheidszorg.

Contact: Secretaris Platform Integrale Gezondheidszorg
Website: www.platform-ig.nl